Pátek, 2 června, 2023
- Reklama -ženy
HomeRady a NávodyFS zveřejní seznam bankovních účtů 1. ledna

FS zveřejní seznam bankovních účtů 1. ledna

- Reklama -aktualita

Podnikatelé si od 1. ledna 2022 budou moci na portálu finanční správy (FS) ověřit, zda platí za zboží nebo službu na účet, který dodavatel oznámil jako účet používaný k podnikání. FS od tohoto data zveřejní seznam bankovních účtů, které nahlásili plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Seznam bude aktualizován na denní bázi.

Platitelé DPH, kteří byli registrovaní k 15. listopadu, museli bankovní účty nahlásit FS do 30. listopadu. S cílem usnadnit celý tento proces doručila FS každému z nich předvyplněný formulář oznámení do jeho schránky v rámci osobní internetové zóny na portálu FS.

Údaje budou od 1. ledna příštího roku dostupné jako online informační seznam, export z online informačního seznamu ve formátu XML a API rozhraní. FS zpřístupnila produkční verzi API rozhraní na svém transparentním OpenData portálu začátkem prosince letošního roku. Zároveň byly zveřejněny vzorky exportů připravovaných informačních seznamů.

Povinnost oznamovat FS čísla tuzemských i zahraničních bankovních účtů, které plátci DPH používají k podnikání, zavedla novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tím, že oznámené bankovní účty budou zveřejněny na portálu finanční správy (PFS), si budou moci odběratelé ověřit, zda platí za zboží nebo službu na účet, který dodavatel oznámil jako účet používaný k podnikání.

Náležitosti seznamu upravuje daňový řád, a to v rozsahu jméno a příjmení fyzické osoby, adresa jejího trvalého pobytu nebo místo podnikání, je-li odlišné od adresy trvalého pobytu. Nebo název právnické osoby, sídlo, identifikační číslo pro daň plátce a číslo účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb nebo zahraničního poskytovatele bankovních služeb.

Z důvodu ochrany osobních údajů budou data v nových informačních seznamech zveřejněna až po zadání úplné hodnoty DIČ do filtru. Znamená to, že zobrazovány budou pouze údaje z daného informačního seznamu odpovídající zadané hodnotě DIČ. Náhled na celý seznam bude možný pouze prostřednictvím exportů z online informačních seznamů, které budou denně vytvářeny a publikovány na portálu finanční správy. Exportní soubory budou podléhat přísné licenční politice.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel