Čtvrtek, 30 března, 2023
- Reklama -ženy
HomeFinanceSpolečné jmění manželů a půjčky – jak to vlastně je?

Společné jmění manželů a půjčky – jak to vlastně je?

- Reklama -aktualita


Vstup do manželství je jedním z nejradostnějších okamžiků v životě člověka. Podle posledních statistik se však, bohužel, každý druhý takto šťastně sezdaný pár dříve nebo později loučí a rozchází se. A s tím na povrch vyplývá otázka, jak to bude se společně nabytým jměním manželů a s půjčkami, které během společného života načerpali.

Co je to společné jmění manželů?

Zákonná definice říká, že společné jmění manželů rovná se majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství. I v tomto případě však existují výjimky.

Do společného majetku nespadají například věci sloužící k osobní spotřebě, kam patří například zubní kartáček, parfém, spodní prádlo a podobně. Výjimkou je také dědictví nebo věci, které jeden z páru nabyl darem.

Rčení „Co je moje, je i tvoje” tak v manželství platí (téměř) bez výjimky. Manželství = jeden společný život a také jeden majetek, který se v případě rozvodu půlí. A na to byste měli při vstupu do manželství myslet.

Bereme na sebe majetek, ale také závazky

Před vstupem do manželství musíte vědět, že navléknutím prstýnku a podpisem na matrice na svá bedra nepřebíráte jen majetek toho druhého, ale také půjčky, respektive všechny závazky. A velmi často nezáleží na tom, jestli je ten druhý nabyl za svobodného nebo poté za manželského života.

Než tedy vstoupíte do svazku manželského, musíte znát zejména finanční situaci partnera, která bývá velice často kamenem úrazu. A kvůli ní v budoucnu dochází k nemalému procentu rozvodových řízení.

Bankovní i nebankovní půjčka či jiný typ úvěru je většinou rozhodnutím jedince. Ten si však málokdy uvědomuje, pakliže setrvává v manželství, že se jeho rozhodnutí potáhne s celou rodinou. A nezáleží na tom, jestli se jedná o manželství nebo registrované partnerství. V žádném případě nerozhoduje jen o sobě.

Společné jmění manželů vytváříme od prvního dne manželství

Do jisté míry je pravdou, že pokud vstoupíte do manželství s půjčkou, je tato jenom vaše. Jenže fakt, že se společné jmění manželů vytváří od prvního dne manželství, v realitě není až tak „čistý“. Kdybyste totiž přestali splácet své závazky z doby před uzavřením manželství, dojde na vymáhání dluhu. A v této fázi půjde i o majetek, který jste si vybudovali během společného života. A velmi často na tom nic nemění ani takzvaná dohoda o SJM neboli společném jmění manželů. Dluhem zatížíte zkrátka a dobře vše, co si pořídíte. A ve výsledku tedy tím pádem i vaši drahá polovičku.

Když jeden z manželů o půjčce neví

V praxi se setkáte se dvěma možnostmi. Buď oba dva manželé vědí o závazcích toho druhého, nebo jeden z manželů o úvěru netuší.

Zůstaňme nyní u druhého zmíněného, protože v případě prvním je to jasná věc.

Pokud se ukáže, že jeden z manželů nevěděl o tom, že je druhý zadlužený „až po uši”, může se snadno bránit. Je to však do jisté míry o rychlosti. Musí podepsat písemné vyjádření nesouhlasu s půjčkou, které adresuje věřiteli a odešle v nejlepším případě poštou nebo datovou schránkou, která je ještě rychlejší než samotná pošta.

Bohužel však i přes tuto skutečnost, respektive tuto schopnost se půjčce ubránit, nelze ochránit polovinu společného jmění, k jehož nabytí během manželství došlo.

Zákon bohužel nenařizuje bankám ani jiným institucím, jak postupovat v případě, že o půjčku žádá ženatý či vdaná bez partnera. Někteří poskytovatelé tak souhlas druhého z manželů nevyžadují, někteří ano a jiní zase jen od určité částky (např. od 300 000 Kč). Pouze v případě hypotéky nebo jiného úvěru přesahujícího 1 000 000 Kč je nutné, aby druhý z manželů byl spoludlužníkem.

Může mě ochránit předmanželská smlouva?

Možná jste slyšeli o tom, že existuje takzvaná předmanželská smlouva. Jde o notářsky ověřený dokument, který může majetek toho z manželů, který si úvěr nebere, ochránit.

V praxi mají poskytovatelé úvěrů, ať už je hlavním prvkem jejich portfolia nebankovní půjčka nebo hypotéka, povinnost se veřejnými listinami „prohrabat” a seznámit se s nimi. Jestli to ve výsledku udělají nebo ne, je jenom jejich zodpovědností.

Jestliže pár předmanželskou smlouvu uzavřel, společně tak rozhodl o tom, že podléhá takzvanému „režimu oddělených jmění”. U notáře vám potvrdí, že předmanželská smlouva se svým obsahem nemusí nijak konkretizovat nebo specifikovat. Může obsahovat prakticky cokoliv, zákon nic nezakazuje.

Velmi často se upravuje nejen pro případ vzniku závazků, ale také pro scénář, kdy by mělo dojít k zániku manželství. Oba dva manželé si tímto způsobem chrání zejména to, s čím do manželství přišli, a co nechtějí, aby se stalo součástí společného jmění.

Komunikace je základ

Nakonec je však všechno o komunikaci. Ať už mluvíme o tom, jak budete ke společnému jmění přistupovat po uzavření nějaké dohody či smlouvy, nebo jak bude v praxi fungovat právě zmiňovaná předmanželská smlouva. Již jsme nastínili, že obsahem může být prakticky cokoliv. Je však nutné se na tomto obsahu dohodnout.

Právě komunikace je alfou a omegou šťastného manželství a velmi často předchází rozvodovým řízením. Začněte s ní ještě před uzavřením manželství. Jeden druhého informujte například právě o sjednaných půjčkách, které jste z nějakého důvodu v minulosti uzavřeli a které i nadále splácíte nebo ještě nějakou chvíli splácet budete.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel